Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Đánh giá: (4.05/5)

Bạn đang đọc truyện Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng của tác giả Ma An. Cho đến một ngày cô được chẩn đoán mắc phải căn bệnh nan y.

Sở Tích cho rằng tốt xấu gì cũng có hai năm cảm tình, nước mắt lưng tròng đi tìm kim chủ kể khổ.

Nào ngờ người kia nhìn thấy nước mắt cô liền cười khinh thường, tiện tay xé luôn bệnh án: “Thu hồi lại nước mắt giả mù sa mưa của em đi, chúng ta chỉ nói chuyện giao dịch, không nói chuyện tình cảm.”

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Quý Phi Dậy Đi Học hay Đầu Anh Lại Xanh Rồi của cùng tác giả.

(Xem thêm)