• Mù Tạt Vị Chocolate
  • Tác giả: Hàng Tử
  • Trạng thái: Hoàn thành
  • Số chương: 6

Mù Tạt Vị Chocolate

Đánh giá: (4.5/5)
Hán việt: Giới Mạt Vị Xảo Khắc Lực

Tác giả: Hoàn Tử

Editor: Helena, Larué

Beta: Nhi Ngọc

Độ dài: 6 chương

Convert: Cà Phê Sữa Bò

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Đoản văn

Văn án: Đoản văn nhẹ nhàng hài hước
(Xem thêm)