Đan Đại Chí Tôn

Đánh giá: (4.45/5)

Bạn đang đọc truyện Đan Đại Chí Tôn của tác giả SS Hà Thần. Lang Gia quốc, Bắc Cương, cứ điểm Bạch Hổ quan.


Nơi này là đạo bình chướng thứ nhất chống lại Đại Hoang, cũng là đất phong của Khương Vương phủ hiện tại.


- Đám hỗn đản các ngươi! Nàng mới mười ba tuổi! Các ngươi dựa vào cái gì lại tự tiện gả nàng cho tên Tiêu Khuê súc vật kia!


Trong đại điện Khương Vương phủ, Khương Phàm ôm muội muội bị cưỡng ép mặc áo cưới, giận dữ mắng mỏ lấy các trưởng lão trong vương phủ.


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Quân Lâm Binh Vương của cùng tác giả.


(Xem thêm)
Truyện Tiên Hiệp hay
1
2
3
5
6
7
8
9
10